ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΝ

Συγγενείς σκολιώσεις

Οι συγγενείς σκολιώσεις οφείλονται σε ανωμαλίες στη διαμόρφωση του σκελετού στην εμβρυϊκή ηλικία και η ανωμαλία αυτή μπορεί να είναι ημισπόνδυλος, σφηνοειδής σπόνδυλος, οστική γέφυρα ή μπλοκ σπονδύλων.
Η αντιμετώπιση των συγγενών σκολιώσεων είναι δύσκολη και πολλές φορές απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

syggenis skolioseis

Λειτουργικές σκολιώσεις

Οι λειτουργικές σκολιώσεις μπορούν να οφείλονται σε κακή στάση, ανισοσκελία, μετά από ερεθισμό νωτιαίας ρίζας, νεοπλάσματα, φλεγμονές και σε υστερία. Η θεραπεία τους είναι η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς αιτίας.

anisoskelia

Σκολίωση ενηλίκων

Σκολίωση ενηλίκων χαρακτηρίζεται η παραμόρφωση σε ώριμο σκελετό.
Προσδιορίζεται από την ηλικία που γίνεται η διαπίστωση της παραμόρφωσης και όχι από την ηλικία έναρξής της.
Η αντιμετώπιση της σκολίωσης των ενηλίκων διαφέρει από την αντιμετώπιση της σκολίωσης στα παιδιά.

skoliosi enilikon