ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

Χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης σε παιδιά

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς σκολιώσεως στα παιδιά είναι προληπτική, δεδομένου ότι η σκολίωση δεν είναι ασθένεια. Γίνεται για να προληφθούν τα προβλήματα και οι επιπλοκές στην ενήλικη ζωή.
Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας της ιδιοπαθούς σκολίωσης στα παιδιά είναι όταν έχομε μεγάλες σκολιώσεις άνω των 40°-50°, όταν αποτύχει η συντηρητική αγωγή, όταν έχομε ταχέως επιδεινούμενες σκολιώσεις και όταν έχομε σοβαρά κοσμητικά και κοινωνικά προβλήματα. Ο πόνος στην ιδιοπαθή σκολίωση των παιδιών είναι σπάνιος, εν αντιθέσει με τους ενήλικες, που είναι ο κυριότερος λόγος που τους οδηγεί στο χειρουργείο.

idiopathi sxoliosi

Κορίτσι 16 χρόνων με σημαντικού βαθμού ιδιοπαθή σκολίωση Θδ/Οα 60°/60°

Η καλύτερη ηλικία για τη χειρουργική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς σκολιώσεως στα παιδιά είναι γύρω στα 15 έτη, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε κάθε ηλικία, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η εγχείρηση στα παιδιά είναι πολύ μικρής επικινδυνότητας (ποσοστό επιπλοκών 5%), εν αντιθέσει με τους ενήλικες που έχομε σημαντικό ποσοστό επιπλοκών, που αυξάνονται όσο μεγαλώνει η ηλικία.

Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι:

  1. Η διόρθωση της σκολιωτικής καμπύλης και η σταθερή συγκράτησή της
  2. Η αποκατάσταση των φυσιολογικών καμπυλών της Σ.Σ.
  3. Η διόρθωση της κλινικής εικόνας (ισορροπία λεκάνης, ύβος)

Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει ακτινογραφίες Σπονδυλικής Στήλης Face και Profil και ακτινογραφίες Face με κάμψη δεξιά και αριστερά. Αυτές μας βοηθάνε για να καθοριστούν τα όρια της σπονδυλοδεσίας και οι ακραίοι σπόνδυλοι.
Η επιλογή των ορίων της σπονδυλοδεσίας είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητά της και για τη μετεγχειρητική κλινική εικόνα του παιδιού.

Επίσης, ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία.

Η μαγνητική τομογραφία είναι απαραίτητη στον προεγχειρητικό έλεγχο, όταν έχουμε:

  1. Μεγάλες παραμορφώσεις
  2. Δύσκαμπτες και ταχέως επιδεινούμενες καμπύλες
  3. Αριστερές σκολιώσεις
  4. Κυφοσκολίωση
  5. Όταν υπάρχει πόνος ηρεμίας

Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη συριγγομυελίας/διαστηματομυελίας, καθήλωση του τελικού νηματίου και την ύπαρξη ενδοκαναλικής βλάβης.

proegxeiritikos elegxos

Πολύ καλή διόρθωση άνω του 90%.

Η διάρκεια του χειρουργείου είναι από δύο έως 5 ώρες και εξαρτάται από το είδος της σκολίωσης και το μέγεθός της, αλλά και από την εμπειρία του χειρουργού. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σημαντική βοήθεια του χειρουργού από το Ο ARM, το λεγόμενο “Ρομπότ» που τον βοηθά στην ασφαλή τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών.

Η διόρθωση της σκολίωσης είναι από 40 έως 80% ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της. Η δε αντιστροφή των σπονδύλων συμβάλει στο να διορθωθεί το πέταγμα της πλάτης (ύβος) έως και 50%.

Την επόμενη μέρα του χειρουργείου το παιδί κινητοποιείται, περπατάει και η διάρκεια νοσηλείας του είναι τέσσερις με πέντε ημέρες. Δύο με τρεις εβδομάδες μετά το χειρουργείο το παιδί επανέρχεται στο σχολείο του. Μετεγχειρητικά, η κινητοποίηση του παιδιού γίνεται με έναν κηδεμόνα τύπου Boston, ο οποίος φοριέται για έναν με δύο μήνες.

methodos apifix

Μέθοδος ApiFix

Τα τελευταία χρόνια έχει εφευρεθεί μια απλή και εύχρηστη μέθοδος, η οποία απαλλάσσει πολλά παιδιά που παρουσιάζουν σκολίωση από την ανάγκη θεραπείας με κηδεμόνα. Η μέθοδος αυτή στην ουσία είναι η εφαρμογή ενός εσωτερικού κηδεμόνα, ο οποίος όχι μόνο συγκρατεί, αλλά και διορθώνει τη σκολίωση.

Η μέθοδος λέγεται ApiFix και λειτουργεί ως εξής: Με μία μικρή τομή (>10cm) στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία, τοποθετούνται 2 ή 3 διαυχενικές βίδες σε στρατηγικούς σπονδύλους, οι οποίες συνδέονται με έναν ειδικό μηχανισμό ο οποίος διατείνεται διεγχειρητικά από το χειρουργό, αλλά και μετεγχειρητικά, αφού το παιδί εφαρμόσει κάποιες ειδικές ασκήσεις υπερεκτάσεως της σπονδυλικής στήλης.

Η μέθοδος είναι απλή, η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι 1 το πολύ 2 ημέρες, η σπονδυλική στήλη παραμένει εύκαμπτη και το αποτέλεσμα είναι η μείωση της παραμόρφωσης πάνω από 50%.

Το Apifix δεν εφαρμόζεται σε όλες τις σκολιώσεις. Η ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου είναι κυρίως δεξιά θωρακική σκολίωση και λιγότερο θωρακο-οσφυϊκή, από 30° έως 50° μοίρες και σε παιδιά από 10 έως 16 ετών.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου ApiFix είναι πολύ ικανοποιητικά, αρκεί να τηρούνται οι σωστές ενδείξεις και η επέμβαση να γίνεται από έμπειρο χειρουργό, που να ειδικεύεται στη σκολίωση. Το ApiFix έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε μεταξύ της συντηρητικής θεραπείας σκολίωσης και του χειρουργείου.