ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΠΑΙΔΩΝ

Τι είναι η Σκολίωση

Σκολίωση είναι η πλάγια κλίση της Σπονδυλικής Στήλης με σύγχρονη στροφή γύρω από τον άξονά της. Προέρχεται από τη λέξη σκολιός που σημαίνει στρεβλός.
Οι σκολιώσεις ταξινομούνται ανάλογα με την αιτιολογία τους σε οργανικές και λειτουργικές. Στις οργανικές σκολιώσεις περιλαμβάνονται οι ιδιοπαθείς, οι συγγενείς, οι νευρομυϊκές, οι παραλυτικές, οι σκολιώσεις που οφείλονται σε διάφορα σύνδρομα και ασθένειες και, τέλος, oι σκολιώσεις που οφείλονται σε κατάγματα, όγκους, φλεγμονές κ.λπ.
Η πλέον συχνή μορφή της σκολίωσης είναι η ιδιοπαθής, σε ποσοστό 85-90%

Ιδιοπαθής σκολίωση

Η ιδιοπαθής σκολίωση είναι αγνώστου αιτιολογίας και παρουσιάζεται σε υγιή άτομα. Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες με πολύ πτωχά όμως αποτελέσματα. Παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε ηλικία, στα παιδιά κυρίως όμως παρουσιάζεται σε κορίτσια ηλικίας 8 έως 15 ετών. Γιατί η σκολίωση παρουσιάζεται κυρίως στα κορίτσια (9 κορίτσια, 1 αγόρι) ή γιατί οι νέγροι παρουσιάζουν πολύ μικρό ποσοστό σκολιώσεως, εν σχέσει με τους λευκούς, είναι άγνωστο

idiopathis skoliosi
idiopathis skoliosi

Οι σκολιώσεις μπορεί να εντοπιστούν σε όλα τα μέρη της Σπονδυλικής Στήλης.
Αναλόγως σε ποιο τμήμα της Σπονδυλικής Στήλης εντοπίζονται, οι σκολιώσεις ταξινομούνται σε αυχενικές, θωρακικές, οσφυϊκές, οσφυοϊερές, θωρακοοσφυϊκές ή μπορούν να εντοπίζονται και σε περισσότερα του ενός τμήματος της ΣΣ συγχρόνως, π.χ. στη ΘΜΣΣ και στην ΟΜΣΣ, οπότε έχομε διπλές σκολιώσεις ή δύο καμπύλες στη ΘΜΣΣ και μια στην ΟΜΣΣ, τριπλές σκολιώσεις κ.λπ.

Επίσης, εάν η καμπύλη κλείνει προς τα δεξιά ή τα αριστερά ονομάζονται δεξιές ή αριστερές αντίστοιχα. Οι πιο συχνές σκολιώσεις είναι οι δεξιές θωρακικές και οι διπλές, δεξιές θωρακικές και αριστερές οσφυϊκές.

Η σκολίωση στα παιδιά μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία από τη γέννηση του παιδιού μέχρι την εφηβεία, κυρίως όμως παρουσιάζεται στην ηλικία 8 έως 15 ετών.

Έτσι, οι σκολιώσεις χωρίζονται αναλόγως της ηλικίας εμφανίσεως σε:

  1. Νηπιακές από 0 έως 3 χρόνων
  2. Παιδικές από 4 έως 10 χρόνων
  3. Εφηβικές από 11 έως 15 χρόνων

Όταν η σκολίωση παρουσιαστεί στην ηλικία 0-3 χρόνων, συνήθως είναι αυτοϊούμενη. Τελευταία υπάρχει μία νέα ταξινόμηση των σκολιώσεων αναλόγως της ηλικίας του παιδιού που εμφανίζονται.

Έτσι, χωρίζονται σε πρώιμες όταν εμφανιστούν στην ηλικία από 0 έως 8 χρονών και όψιμες από 9 έως 15 χρονών.

idiopathis skoliosi

Υπάρχουν διάφορες άλλες ταξινομήσεις οι οποίες βοηθούν κυρίως στη χειρουργική αντιμετώπιση των σκολιώσεων.
Οι πιο γνωστές και εύχρηστες απ’ αυτές είναι η ταξινόμηση του King και του Lenke.
Η πλέον αποδεκτή ταξινόμηση από τους χειρουργούς είναι η Ταξινόμηση Lenke.