ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Νευροϊνωμάτωση

Η σκολίωση που οφείλεται στη Νευροϊνωμάτωση είναι χαρακτηριστική με βραχύ κύρτωμα, οξύαιχμο ύβο και με τα σπονδυλικά σώματα να έχουν πριονωτή εμφάνιση, συνοδεύεται από κύφωση και πολλές φορές υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα.
Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Οι Νευρομυϊκές σκολιώσεις χωρίζονται σε:

  1. Νευροπαθητικές ανώτερου κινητικού νευρώνα
    (εγκεφαλική παράλυση, αταξία Friedreich, συριγγομυελία, όγκοι, τραύμα)
  2. Νευρoπαθητικές κατώτερου κινητικού νευρώνα
    (πολυομυελίτις, μυϊκή ατροφία, σύνδρομο Werding Hofmank κ.λπ.)
  3. Μυοπαθητικές
    (αρθρογρύπωση, μυϊκή δυστροφία Duchenne, Limb-Girdle και μυοτονική δυστροφία)

Επίσης, διάφορα σύνδρομα συνοδεύονται με σκολίωση όπως: σ. Marfan σ. Ehlers-Danlos, σ. Morquio, Οστεο-χονδροδυστροφία, Οστεομαλακία, Ομοκυστινουρία κ.λπ.

skoliosi - neuroinomatosi